Vyhlásenie o ochrane súkromia

Vyhlásenie o ochrane súkromia

Všetky osobné údaje našich zákazníkov poskytované našej spoločnosti sú pre nás dôležité a preto ochrana týchto osobných údajov a ochrana súkromia našich zákazníkov je pre nás samozrejmá.

Osobné údaje spracúvame a chránime v súlade s platnými právnymi predpismi Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR), ako aj zákonom č. 18/2018 Z.z. o Ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Nový zákon upravuje a dopĺňa pôvodný zákon o ochrane osobných údajov a zohľadňuje požiadavky nariadenia GDPR - General Data Protection Regulation. Účinnosť nadobúda 25. mája 2018.

GDPR považuje za osobný údaj také informácie, ktorými možno identifikovať konkrétnu fyzickú osobu. Osobným údajom rozumieme meno, priezvisko, číslo občianskeho preukazu, e-mail, telefónne číslo, ako aj pseudononymizované údaje, pri ktorých existuje možnosť identifikácie osoby prostredníctvom tretích osôb. Osobným údajom je aj fotografia, odtlačok prsta, nahrávka hlasu, číslo bankového účtu a lokalizačné údaje GPS. Nový zákon rozširuje okruh osobných údajov o nové typy údajov ako IP adresa alebo súbory cookies.

Nový zákon sprísňuje dôležitosť súhlasu so spracovaním osobných údajov, ktorý musí byť konkrétny, slobodný, informovaný a jednoznačný. Týmto Vás prosíme, aby ste si dané podmienky poskytnutia svojich osobných údajov dobre prečítali a oboznámili sa s nimi, nakoľko Vaše osobné údaje chceme získať zákonne, dobrovoľne, slobodne, informovane, konkrétne a jednoznačne.

Chceme však, aby ste vedeli, že plne súhlasíme s politikou GDPR a ochranu Vášho súkromia berieme seriózne a vážne.

Vaše osobné údaje slúžia výlučne na:

* spracovanie prijatej objednávky

* spracovanie prijatej platby

* expedovanie Vami objednaného tovaru

* zaslanie oznámenia o stave Vašej objednávky

* vrátenie tovaru resp. vrátenie kúpnej sumy

* vybavenie reklamácie

* oboznámenie Vás s novinkami, akciami, bonusmi a inými výhodnými ponukami, ktoré Vám zasielame na Vašu e-mailovú adresu vo forme newslettera. Samozrejme s Vašim súhlasom, ktorý nám môžete dobrovoľne a slobodne odovzdať zaškrtnutím políčka pri zadávaní objednávky (Prihlásiť sa k odberu noviniek).

Diskrétnosť

stucking-house.com bude zhromažďovať a používať Vaše osobné údaje len s Vaším vedomím a súhlasom, a to pre objednávanie, prípadne následné používanie produktov. Môžeme používať Vaše údaje pre účely súvisiace s poskytovaním služieb Vašej osobe, čo zahŕňa spracovanie objednávok, uzavretie zmluvy, poskytovanie produktov, prípadne informácií, ktoré žiadate či odpoveďou na vaše sťažnosti alebo otázky.

Informácie o našich zákazníkoch nebudeme poskytovať tretím stranám, s výnimkou prípadov, kedy to je nevyhnutnou súčasťou pri poskytovaní služieb pre Vás. Nikdy nepoužívame ani nepredávame Vaše meno, adresu, e-mailovú adresu, informácie o kreditnej karte ani osobné údaje tretím stranám.

Odkaz na našu stránku

Môžete vytvoriť odkaz na našu domovskú stránku, ale iba v tom prípade, že to robíte spôsobom, ktorý je legálny a nepoškodzuje našu dobrú povesť alebo Vám to neprináša akékoľvek výhody. Nesmiete však vytvárať odkaz na našu webovú stránku spôsobom, ktorý by naznačoval spoluprácu, súhlas alebo podporu z našej strany, ktorá neexistuje. Nesmiete vytvoriť odkaz z webových stránok, ktoré nevlastníte. Nemáte právo skopírovať túto webovú stránku na ľubovoľnej inej stránke, ani vytvoriť odkaz na Vašich stránkach na žiadnu časť tejto stránky okrem domovskej stránky.

Zákazy

Túto webovú stránku nesmiete zneužiť. Nesmiete tu páchať alebo podporovať trestný čin, prenášať alebo šíriť vírus, trojského koňa, počítačových červov, logické bomby alebo rozširovať akýkoľvek škodlivý materiál, ktorý môže byť nebezpečný, porušujúci dôveru, akokoľvek urážlivý, obscénny; nesmiete hacknúť akúkoľvek časť služieb; poškodiť údaje; spôsobiť nepríjemnosti iným používateľom; poškodzovať majetkové práva iných osôb; posielať akékoľvek nežiaduce reklamné alebo propagačné materiály, všeobecne označované ako spam; alebo sa pokúšať ovplyvniť funkčnosť akéhokoľvek počítačového zariadenia alebo prístupu prostredníctvom tejto webovej stránky. Porušenie tohto ustanovenia by predstavovalo trestný čin podľa zákona 557/1991 Zb. , platného od 1.januára 1992, ktorým bol náš Trestný zákon novelizovaný a doplnený o ustanovenie §257a.

Spoločnosť Stucking House, ktorá je súčasťou spoločnosti Premier P LTD, oznámi akékoľvek takéto porušenie príslušným orgánom činným v trestnom konaní a zverejní Vašu totožnosť. Nebudeme niesť zodpovednosť za akúkoľvek stratu alebo škodu spôsobenú útokom typu „odopretie služby“, vírusmi alebo iným technologicky škodlivým materiálom, ktorý môže v dôsledku vášho používania tejto webovej stránky infikovať počítačové vybavenie, počítačové programy, údaje a iný majetok pri práci s našimi stránkami.